pondelok 17. februára 2014

Očkovanie - 2 vety, ktoré ma presvedčili

2 vety, ktoré ma presvedčili, že očkovanie nepomáha:

1. PO NIEKOĽKÝCH ROKOCH, KEĎ BOLI VŠETCI TAKTO OČKOVANÍ, CHORÍ ZMIZLI!!! 
2. A TAKTO MOHLI ĽUĎOM TVRDIŤ, ŽE TERAZ SÚ CHRÁNENÍ!
Tieto dve vety vysvetľujem nižšie.... pri časti o NAPOLEONOVI...
A ďalšie fakty, ktoré ma presvedčili:
- LEKÁRI SA UČIA O OČKOVANÍ - 2h. ZA CELÉ ŠTÚDIUM! (To je v Rakúsku, na SK to je asi ešte horšie)

Očkovanie prežije iba kto je silný. Slabý to neprekoná. Je preto chránený nie preto, lebo je očkovaný, ale preto lebo je od prírody zdravší.

CHOROBA VZNIKÁ KAŽDÝM OČKOVANÍM

Mor zmizol aj bez očkovania, pretože jednoducho bolo viacej stravy, viac čistoty.

Vymiznutie kiahní je výlučne zásluha dostatočnej výživy a čistých životných podmienok. 

Polio či detská obrna prosím nezmizlo kvôli očkovaniu ale preto, lebo sa zmenili stravovacie návyky.

- Tetanus Keď sme zdraví a nastane poranenie, telo vytvára baktérie hnisu, bohaté na kyslík. Ak však hladujeme, ako to bolo počas vojen, ak sme podvyživení, ako je to v chudobných krajinách, telo nedokáže tieto baktérie hnisu vytvoriť, vytvára baktérie bez kyslíka, tzv. anaeróbne baktérie.

- Choroba je vždy dôsledkom nedostatku alebo iného poškodenia!

Je to výlučne výživa, čistota, bývanie, šatstvo. Ak toho je dostatok, sme zdraví. To je tá príčina. A tiež poškodenie. Otrava. Poranenia, horúčava, chlad a duševné trápenie – bezvýchodiskovosť a rezignovanie. Odtiaľ prichádzajú choroby, odnikadiaľ inde.

V skutočnosti existujú iba dve choroby - Ľahké a závažné. Ľahké - Jeden – dva dni horúčky, kašeľ, a je po chorobe. Pretože máme zariadenia na opatrovanie chorých, máme teplé, čisté bývanie, môžeme vymieňať posteľnú bielizeň, atď. To v minulosti nebolo. 
Závažné - Závažný priebeh majú všetky tie ochorenia tam, kde vládnu tieto pomery. Ťažké podmienky na život. Špina. Hlad. Chlad. Žiadne zásobovanie. 

Úlohou organizmu, imunitného systému nie je nič iné ako odvrhnúť to, čo do nášho tela nepatrí. A z toho dôvodu si telo vytvára tieto baktérie.

Horúčka! Čo je to horúčka? Zvýšená energia! Vysoká teplota. Nával krvi. Aby sa to, čo bolo poškodené, dalo odbúrať

Nikto nemá právo spôsobovať očkovaním našim deťom choroby!
Tých tém aj reakcií okolo očkovania je strašne veľa, nemám to všetko 100% naštudované, ale k rozhodnutiu neočkovať ďalšie dieťa ma presvedčilo toto video...
História očkovania:
video:http://www.youtube.com/watch?v=vczwh0kLNCY

Je celkom dlhé, je tam množstvo informácii, preto som sa ich snažila utriediť do nejakých poznámok sem dole, aby sme si to všetko zrekapitulovali, že o čom to teda je.....  Kurzívou sú vyznačené moje pripomienky....
Nasledujúci text je teda priamo prevzatý z videa, kde prednášal Dr. Johann Loibner:

LEKÁRI SA UČIA O OČKOVANÍ - 2h. ZA CELÉ ŠTÚDIUM(Koľko je to asi tak na SK, hmmm? :-)
Za celých desať rokov medicíny sme mali 2 hodiny, iba raz 2 hodiny jedno popoludnie pre lekárov, kedy sme sa učili techniku očkovania. Ale inak toho lekári o očkovaní nevedia o nič viac, ako ktokoľvek iný.

NAPOLEON - A JEHO OČISTY FORMOU VAKCÍNY!
Všetkým nám je rozprávané, všetky orgány nám tvrdia, že očkovanie je najefektívnejšie a najúspešnejšie zariadenie modernej medicíny proti chorobám. Že očkovaním vraj boli odstránené choroby ako kiahne, polio atď. Ako to ale naozaj začalo?
Osmanskí obchodníci s otrokmi svojich otrokov – deti, mladistvých, mladých mužov - najskôr očkovali proti kiahňam. Narezali im kožu a nakvapkali im tam obsah pľuzgierikov kiahňami napadnutých ľudí. To bolo očkovanie. Tí otroci, ktorí to prekonali, za tých dostali zaplatené najviac. 
Napoleon zaviedol povinné očkovanie.
Tam neboli medicínske dôvody, to bol akt zvrchovanosti. 
Zaviedol aj všeobecnú brannú povinnosť. Zaviedol aj číslovanie domov. Prečo? Pretože vedel, že v tých a tých uliciach, domoch a štvrtiach sú ešte voľní muži, ktorých potreboval regrutovať. On ako prvý vo Francúzsku nechal preočkovať všetky deti a všetky nemocnice. A nakoniec svojich vojakov. 
- ak to dotyčný prežil, ak vyzdravel, a takých bolo zo sto iba osemdesiat či deväťdesiat.
- Päť ľudí zo 100 pravidelne zomrelo a ďalší desiati ostali doslova znetvorení, slepí, hluchí, ochrnutí, ťažko postihnutí.
Toto bolo osvedčenie, a s ním človek dostal miesto v štátnej správe, vo vojsku. To bolo triedenie zrna od pliev.

Kiahne s cieľom ochrany? Ale samozrejme!
PO NIEKOĽKÝCH ROKOCH, KEĎ BOLI VŠETCI TAKTO OČKOVANÍ, CHORÍ ZMIZLI!!! 
A TAKTO MOHLI ĽUĎOM TVRDIŤ, ŽE TERAZ SÚ CHRÁNENÍ!
(Toto sú tie dve vety, ktoré má presvedčili o tom, že očkovanie nepomáha!)
To je to isté, ako keby som dnes všetkých chorých a slabých vyhubil, a ostali by iba zdraví. To bol skutočný dôvod.
Napoleon predsa nebol žiaden humanista. Nebol to žiaden dobrodinec. Jemu nejaké ľudské práva nič nehovorili. A takto vzniklo ochranné očkovanie, z tohto pôvodného triedenia, z tohto pôvodného výberu. Ľuďom sto rokov vysvetľovali, že z nich vyháňajú choroby.

EDWARD JENNER – nevynašiel vakcínu! 
(bol to teda Napoleon - čo dostal ten skvelý nápad - s "vakcínou", čo bolo vlastne len triedenie silných a slabých ľudí formou infikovania ich ozajstnou chorobou)
Možno ste počuli, že očkovanie proti kiahňam vraj vynašiel Edward Jenner atď. To vôbec nie je pravda. On dostal tú osudnú myšlienku, kvapky z ľudských kiahňových pľuzgierikov nakvapkať na kravskú pokožku, na narezanú kravskú kožu.
Akú tom malo výhodu? Malo to tú výhodu, že narezali kravskú pokožku, celú kožu na bruchu narezali a nakvapkali tam kvapky z kiahňových pľuzgierikov a získali tak celé vedrá vakcíny proti kiahňam. A takto položil základy očkovacieho priemyslu. Napoleon a Jenner dali svetu očkovací priemysel. 
Desiatky miliónov ľudí v Európe muselo byť očkovaných. Takto položili základný kameň očkovacieho priemyslu a farmapriemyslu.
Očkovanie prežije iba kto je silný. Slabý to neprekoná. Je preto chránený nie preto, lebo je očkovaný, ale preto lebo je od prírody zdravší. Mnohí očkovanie neprežili. 

CHOROBA VZNIKÁ KAŽDÝM OČKOVANÍM
Nesmieme zabudnúť, že to nie je tak, ako nám tvrdia, že po očkovaní získame v tele tajomné protilátky, ktoré potom zvíťazia nad zlými vírusmi a baktériami. Nie. Choroba vznikne vždy, každým očkovaním. Zbytočná choroba. Pretože sú tam cudzorodé látky, sú tam choroboplodné zárodky, sú tam všetky možné svinstvá. Dezinfekčné prostriedky, antibiotiká, ortuť donedávna, hydroxid hlinitý a mnoho iných. A zvyšok pochádza z antibiotík. To v každom jednom prípade vyvolá chorobu, na to nesmieme zabúdať. 

VAKCÍNY SA VYRÁBAJÚ Z POTRATENÝCH ĽUDSKÝCH PLODOV!!!Neviem či ste to počuli, že v súčasnosti sa všetky vakcíny vyrábajú z ľudských embryí, z potratených ľudských plodov. Na polio vakcínu vzali množstvo embryí, rozsekali ich na kúsky a na tejto živnej pôde ju pestovali. Neviem, či to viete.

KLAMSTVÁ O CHOROBÁCH, VÍRUSOCH:
Robert Koch: tvrdil, že stačí jediný bacil aby vnikol do organizmu, začne sa rozmnožovať a dostaneš chorobu.
Paul Ehrlich: Ten tvrdil, že sa musíme naučiť chemicky mieriť. 
Emil von Behring: To bol najväčší chytrák. Ten vyvinul antitoxín proti diftérii a tetanu. 
Neustále chodil na ministerstvo v Berlíne a upozorňoval poukazoval na svoje diela, ktoré vôbec nesedeli, neboli preukázateľné. Bol veľmi inteligentný a nakoniec dostal prvú Nobelovu cenu za medicínu a nechal sa uctievať ako záchranca detí. Nakoniec bol ešte šikovnejší ako ostatní, založil Behringove závody. 
Tvrdia nám, že dokážeme vyhubiť choroby. 

KIAHNE, TETANUS, TUBERKULÓZA, BCG, POLIO...
Toto očkovanie proti kiahňam bol pre priemysel jeden obrovský finančný úspech. A samozrejme netrvalo dlho a boli potrebné nové vakcíny. Očkovanie proti tetanu. 
Očkovanie proti tuberkulóze, vakcína BCG, bola nakoniec až po desaťročiach zakázaná, pretože sme videli, že narobila viac zla ako úžitku.

PREČO SKUTOČNE ZMIZLI CHOROBY?Choroby predsa nemôžeme vyhubiť! Môžeme vyhubiť iba podmienky, ktoré vedú k chorobám! Zlepšiť životné podmienky.
MOR
Mor zmizol aj bez očkovania, pretože jednoducho bolo viacej stravy, viac čistoty.

KIAHNE
Vymiznutie kiahní je výlučne zásluha dostatočnej výživy a čistých životných podmienok. 

POLIO-DETSKÁ OBRNA
Polio či detská obrna prosím nezmizlo kvôli očkovaniu ale preto, lebo sa zmenili stravovacie návyky.
Po vojne bola prevažne iba jedna potravina k dispozícii. Cukor a pšeničné mlieko. Ja sám som takto vyrastal, ako chlapec som od hladu jedával cukor. A takto to bolo predovšetkým v industrializovaných mestách. Mäso, mlieko, chlieb, zelenina, ovocie, tých bol vždy nedostatok. Čo nám ale cukrárenský priemysel ponúkal? Sladké nápoje, zmrzlinu, najrôznejšie cukríky, to všetko bolo v hojnom počte. A to viedlo k poruche metabolizmu cukrov a k hypoglykémii. A keď sa takíto ľudia telesne namáhali alebo keď dostali nejaké horúčkovité ochorenie, tak sa vyskytla detská obrna. To celé zmizlo až vtedy, keď sa zaviedli chladiace domy, neskôr chladničky a keď sa obnovilo všeobecné zásobovanie. Vtedy sa polio vytratilo.
Tieto podmienky pomáhali šíriť epidémie: 4, 5, 6, 7 ľudí v jednej pivničnej diere. Bez vodovodu, bez tečúcej vody. Žiadna chladnička, žiadne kúrenie, žiadne šaty, žiadna nemocenská starostlivosť. To boli tie príčiny. Až keď tieto zmizli, až vtedy epidémie zanikli.

TETANUS
Dnes ho poznáme viac menej iba z histórie, z obdobia vojen alebo vo vysokom veku a pri cukrovke. A v chudobných krajinách, u novorodencov. Denne ich zomierajú tisíce. Prečo zomierajú? Pretože sa dostanú do metabolickej acidózy, od hladu nedokážu aktivovať svoj metabolizmus, ktorý je potrebný na vyliečenie pupočníkovej jazvy. Keď sme zdraví a nastane poranenie, telo vytvára baktérie hnisu, bohaté na kyslík. Ak však hladujeme, ako to bolo počas vojen, ak sme podvyživení, ako je to v chudobných krajinách, telo nedokáže tieto baktérie hnisu vytvoriť, vytvára baktérie bez kyslíka, tzv. anaeróbne baktérie. Preto ľudia už vtedy vedeli. Ak rana silne krváca, nehrozí žiaden tetanus.

Chirurgovia to celý čas vedia. Nie rany, ktoré silne krvácajú, ale ľudia, ktorí silne krvácajú. Keď sú napoly mŕtvi, zomierajú od hladu a nemajú prakticky žiaden krvný obeh, telo sa kŕčovitým sťahom svalov pokúša... Rozpadom anaeróbnych baktérií vzniká tetanolyzín, tetanospazmín, a ten vedie k tomu kŕču, aby telo aj v takomto stave dokázalo poslať krv do oblasti rany na vypudenie toho chorého, odumretého, na vyplavenie jedu. Samozrejme že to môže dostať aj (zvonka?), ale rozhodujúce je to, že telo to dokáže aj samo. A vieme, že existujú aj neotvorené rany, v ktorých tiež dostaneme tetanus. To s tým vôbec nesúvisí, ide o to, že telo má tú správnu schopnosť. 

AKO VZNIKAJÚ CHOROBY?
Choroba je vždy dôsledkom nedostatku alebo iného poškodenia!
Je to výlučne výživa, čistota, bývanie, šatstvoAk toho je dostatok, sme zdraví. To je tá príčina. A tiež poškodenie. Otrava. Poranenia, horúčava, chlad a duševné trápenie – bezvýchodiskovosť a rezignovanie. Odtiaľ prichádzajú choroby, odnikadiaľ inde.

VYMYSLENÉ CHOROBY
Čo nám však tvrdia?
Choroby prinášajú naši nepriatelia, to sú baktérie, to sú vírusy, pred niekoľkými rokmi kvôli BSE aj skupina prionov, ani divá sviňa nevie, čo to má byť.
A potom existujú vynálezcovia chorôb. H5N1 vtáčia chrípka!
Virológovia majú monopol na výrobu vakcín
Väčšina virológov sedí v očkovacom priemysle. A majú elektrónové mikroskopy a zariadenia, ktoré my nemáme. My to vôbec nemôžeme overiť. A stanovujú diagnózu v referenčnom laboratóriu. To znamená, ak by sme nazbierali dostatok peňazí a zriadili vlastné laboratórium na preukazovanie vírusov, a prišli by sme na niečo iné, tak to neplatí. My máme svoje vlastné referenčné laboratórium, na ktoré sa odvolávame.Chrípka je choroba z prechladnutia, nič iné. Ktorá má vrchol koncom januára v polovici februára. A to sa nezmení ani za tisíce rokov, nech chrípku pomenujeme ako chceme. 
Chrípka prosím nie je nič iné ako dôsledok prechladnutia. Influenza di freddo. Pôvodne ju chceli nazvať di ..., ale potom prišli na to, že je to bezprostredný vplyv chladu. Je to čisto choroba z prechladnutia, nemá nič s nákazou. Ak chcú naše deti ochorieť, alebo ak my sami chceme dostať chrípku, stačí aby sme sa telesne namáhali, večer dlho ležali vo vani, dlho sa sprchovali, potom vychladli, pretože večer chladneme, a na druhý deň dostaneme jednu z mnohých možností chrípky. Od nádchy po škrabanie v krku, bolesti končatín, kašeľ cez zápal pľúc až po bolesti končatín, všetko čo len existuje. 

EXISTUJÚ LEN 2 CHOROBY
V skutočnosti existujú iba dve choroby - Ľahké a závažné.
Ľahké ochorenia.
V našich krajinách, Švajčiarsko, Rakúsko, Nemecko, tie choroby, proti ktorým očkujeme, prebiehajú úplne neškodne. Jeden – dva dni horúčky, kašeľ, a je po chorobe. Pretože máme zariadenia na opatrovanie chorých, máme teplé, čisté bývanie, môžeme vymieňať posteľnú bielizeň, atď. To v minulosti nebolo. 
Závažné ochorenia.
Závažný priebeh majú všetky tie ochorenia tam, kde vládnu tieto pomery. Ťažké podmienky na život. Špina. Hlad. Chlad. Žiadne zásobovanie. 

AKTUÁLNE EPIDÉMIE
Obezita detí. Tie deti sú o dvadsať rokov neskôr už ťažko choré. Depresie a samovraždy u detí.
Neuveriteľná vlna medikalizácie, lieky ako ritalín, tranquilizéry dostávajú naše školopovinné deti, zneužívanie prostriedkov proti bolestiam, antibiotík, a mnoho iných. A len sa tomu prizeráme. Potom alergie, astma, kožné vyrážky, senná nádcha, ťažké formy... To dnes pozná v triede každá učiteľka. To nikdy nebývalo. 
V Rakúsku každý mesiac jedno dieťa ochorie na cukrovku! A o 20 rokov neskôr je slepé. Alebo už mŕtve. Z týchto epidémií si žiadne úrady, žiadni lekári nerobia starosti. Zdravotné úrady vraj bijú na poplach! Kde bijú na poplach?  Počuli ste, že by bili na poplach? Ale keď dôjde vakcína, vtedy bijú na poplach. 

VÍRUS
Vírus. Všetko je vírus.
. to by ste mali vedieť. Rímsky lekár pred 2 000 rokmi, Aulus Publius Celsius, on prakticky všetko to, čo sme nevedeli, jednoducho označil za pôvodcu choroby, za vírus. Pretože vírus znamená jed.
V ére Rimanov existovali tri príčiny smrti. Najčastejšie to bol meč nepriateľa, zabitie mečom. Druhou príčinou bol jed od svokry alebo sokyne. To aj dokázali jednoznačne rozpoznať ako otravu. A všetko ostané bol prosím vírus. Jed. A to sa zachovalo dodnes. 
Morový vírus, aj keď dnes vieme, že je to baktéria Pasteurella pestis. Alebo malária. Nespôsobuje ju vírus ale plazmódium.
Až od roku 1940 máme k dispozícii elektrónový mikroskop, diagnostický nástroj, ktorým sa dajú pozorovať bunkové prvky, ktoré nazývame vírusmi. Ktoré sú však niečo úplne iné. Pretože tento vírus, ktorý dnes pozorujeme, ten si tvorí telo samo. Hovoríme preto aj o endogénnych vírusoch. A je zodpovedný za imunologické programy. Aby sme dostali horúčku. Aby nám vyrazil pot. To nie je nič iné. A aby sa vytvorili pomocné baktérie.

DIAGNÓZU VÁM STANOVÍ NIEKTO, KTO VÁS NIKDY NEVIDEL!
V súčasnosti došlo k niečomu, čo sa stalo prvý raz v histórii. 
Stanovujú sa diagnózy BSE, vtáčia chrípka... ktoré žiaden lekár nedokáže diagnostikovať. To znamená, na zistenie choroby už nepotrebujeme lekára. Nepotrebujeme ani pacienta. Stačí nám vzorka jeho krvi. A v ďalekom, takzvanom referenčnom laboratóriu sa vzorka testuje. A ak je tento test pozitívny, máme túto chorobu.
Tento test je však navrhnutý a vyrábaný samotnými virológmi a výrobcami vakcín. To znamená, či je človek oslabený, či je silný, aké je jeho prostredie, či sa nachladil, ako žil, to všetko už viac nepotrebujeme vedieť. A týmto máme v rukách neuveriteľný nový nástroj moci. Môžeme vyhlásiť choroby, vyhlásiť zákony, vyhlásiť epidémie, nariadiť miestne sanitárne nariadenia, na základe laboratórneho nálezu. Bez lekára, bez pacienta. To je niečo úplne nové. 

BAKTÉRIE
A teraz stručne k baktériám. Pretože nám tvrdia, že baktérie sú naši nepriatelia.
Pozrite sa na tento zhnisaný prst.


Tu vniklo do prsta cudzie teleso, bolo tam aj pomliaždenie, a teraz tam niečo je. Čo robí telo? Vytvára baktérie hnisu, biele krvinky, vytvorí hnisavé ložisko, ktoré sa potom otvorí samo, alebo ho otvorí chirurg a hnis spolu s cudzím telesom vytečie.
Úlohou organizmu, imunitného systému nie je nič iné ako odvrhnúť to, čo do nášho tela nepatrí. A z toho dôvodu si telo vytvára tieto baktérie.
Sú v každej bunke. Organizmus má desať razy viac baktérií ako buniek. A každá bunka obsahuje túto dispozíciu. Podľa zóny a druhu poškodenia sa vyskytnú také či onaké baktérie. A keď ten hnis odtečie, tak nejde do srdcového svalu a nezačne požierať srdcový sval, obličky, mozog, ale imunitný systém ho odbúra. Je to zázrak, náš organizmus. 
Ten viditeľný vírus, ktorý dnes, ako som už povedal, môžeme vidieť pod elektrónovým mikroskopom, je nositeľom informácie, ktorý spúšťa programy, spúšťa horúčku. Pretože choroba je zároveň aj procesom liečenia. Nás organizmus je tak stavaný, tak naplánovaný, že podľa poškodenia reagujeme horúčkou, triaškou.

HORÚČKA
Horúčka! Čo je to horúčka? Zvýšená energia! Vysoká teplota. Nával krvi. Aby sa to, čo bolo poškodené, dalo odbúrať. To, čo je choré, doslova zhorí, v prenesenom význame slova. Prívod kyslíka, odbúravanie jedov, to všetko sa deje počas horúčky. Keď si telo túto úlohu splní, horúčka skončí.

KAŠEĽ
Kašeľ - tiež nie je nič iné ako vyvrhovanie, v dôsledku nášho nachladnutia. Pľúca sú našim výmenníkom tepla. U každého dospelého človeka majú plochu 400 m2, ak by sme ich rozprestreli do roviny. Možno takú plochu, akú má táto hala. A keď je človek prechladnutý, podchladený, pľúcne bunky sú narušené, ochorejú, odumrú a telo ich musí odvrhnúť. Preto kašleme. Kašlať znamená vyvrhovať. 

NA ZÁVER... 
Nikto nemá právo naočkovať vám chorobu! Nikto nemá právo spôsobovať očkovaním našim deťom choroby!
Pod rúškom fantastického nápadu, aby bolo vraj lepšie chránené. To je porušenie ľudských práv. Proti tomu sa musíme brániť. To je niečo, čo zaviedol Napoleon, ibaže ten na to kašľal!
Ak máte ako matka práve choré dieťa, tak sa postavte pred neho a jasne vyhláste: Pán doktor, moje dieťa NEBUDETE OČKOVAŤ! A HOTOVO!
Sebastian Kneipp, ten povedal toto: Najskôr ti nedajú pokoj, potom ťa zaočkujú, a potom je z teba kripel. Si ochrnutý, máš poškodený mozog. A POTOM ti dajú pokoj!
Mahatmá Gándí... Mahatmá Gándího pozná každý z nás. Nenásilný odpor. On tiež videl, čo narobila obsadenie Indie Angličanmi. A ten o očkovaní vyhlásil: Špinavý obchod.
Lorenz Böhler, neviem či je vo Švajčiarsku známy, jeden z najväčších lekárov histórie. To je ten úrazový chirurg, po ktorom bola pomenovaná Nemocnica Lorenza Böhlera. To bol ten úrazový chirurg, ktorý ako prvý zistil, že kosť dokáže zrásť. Do jeho čias zlomená noha musela ostať 1,5 roka v sadre, aby zrástla, pretože ľudia nedôverovali tým procesom liečenia. A on je ten, kvôli ktorému po zlomenine nosíte sadru iba niekoľko týždňov. On na svojej klinike, vo svojej nemocnici nedovolil očkovať proti tetanu. On to vedel. Veľký mysliteľ, ktorý to vedel, Lorenz Böhler úrazový chirurg. Mal veľmi nízku mienku o očkovaní proti tetanu.

A teraz posledné dva obrázky, a potom vás prestanem trápiť: Pozrite sa, choroba a zdravie je otázka predovšetkým prostredia.
Čo potrebuje takéto dieťa predovšetkým? Je to predčasne narodené dieťa. Čo potrebuje takéto dieťa? Matku! Dieťa pozná svoju matku. Ešte nie je ani na svete a už pozná jej hlas. Zvyklo si na hlas svojej mamy. Pozná mäkký tep jej srdca. To je to, čo deti potrebujú. A existujú tu ľudia, ktorí by najradšej matky zrušili. Ich rolu možno dať predsa niekomu inému. Šup do detských jaslí, čo najskôr preč. Neuveriteľné samozničenie.
Čo je to mama? Mama je neuveriteľný vynález. Ja tvrdím, že to najväčšie čo Pán stvoril, je mama.
Čo robia výrobcovia vakcín? Špekulujú, od kedy môžu očkovať týchto maličkých. Čo do nich môžu vpáliť v druhom mesiaci, v šiestom mesiaci, v siedmom a dvanástom mesiaci. Alpské krajiny im v tom nejdú veľmi ruka v ruke. V Amerike si poslušne dajú pichnúť každú vakcínu. My sa tu budeme brániť. A budeme sa aj v budúcnosti brániť o to viac.
Keď prichádzame na svet, sme vybavení všetkými ozdravujúcimi mechanizmami pre tento svet. Človek je predsa stvorený pre tento svet. Rastlinstvo, zvieratá, to je zmysel tohto tvorenia. A ak sa ako deti pri pôrode zraníme, krv sa zrazí a nevykrvácame. Ak sa pri pôrode poraní kľúčna kosť, v tom okamihu sa spustia procesy liečenia, začne sa tvorba... začne tvorba kalusu a po niekoľkých týždňoch je kľúčna kosť opäť tam, kde patrí a opäť zrastená.
Preto sme takto vybavení a povolaní k žitiu, aby sme sa posunuli ďalej, aby každý dokázal niečo vo svojom povolaní. Preto sme takto jedinečne utvorení. A keď si toto uvedomíme, môžeme ísť opäť bez strachu von, nemusíme mať strach pred vírusmi a baktériami, a nemusíme mať strach ani z ich propagandy. ... pretože všetko živé sýtiš so záľubou... 

O prednášateľovi:
Dr. Johann Loibner
Narodil sa v roku 1944, otec 4 detí, ženatý, študoval v Grazi. Niekoľko rokov pracoval v prostredí nemocenských poisťovní, a tam pochopil, že musí študovať ďalej. Študoval mnoho rokov, homeopatiu, Kneipovu vodoliečbu. Osem rokov prednášal poslucháčom medicíny a lekárom na univerzite v Grazi, vzdelával ich. Aj keď nikdy nevyhľadával túto tému, o ktorej dnes bude hovoriť, v súčasnosti je to prakticky jeho hlavná úloha. Poprosím vás, poďte na javisko, pán Dr. Johann Loibner. Zaoberá sa výskumom na tému očkovanie, prenáša na túto tému. Jeho kniha je medzi ostatnými knihami na stolíku: Impfen, das Geschäft mit der Unwissenheit (Očkovanie, obchod s nevedomosťou).

Text z videa mám od chalana, čo pripravil titulky:
Titulky pre vás pripravil ďurino január 2011, www.auria.sk/blog

9 komentárov:

 1. Za tento web by vás mali zavrieť. Vďaka takým nevzdelaným kriklúňom ako ste vy sa vracajú choroby, ktoré už pre nás nepredstavovali riziko. Nie, neohrozujete len všetky deti podobne zadubených rodičov čo tomu uveria, ohrozujete aj všetkých zvyšných ľudí, ktorých vakcináciou nadobudnutá imunita prirodzene s vyšším vekom klesá. Žasnem...

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Mily Anonymny,
   dakujem za nazor! Ak sa ockujete vy a svoje deti, nemate sa predsa coho obavat.
   skuste si precitat po sebe vetu: "ohrozujete vsetkych zvysnych ludi, ktorych vakcinaciou nadobudnuta imunita prirodzene s vyssim vekom klesa." ako ohrozujem? cim??? ta veta nema ani hlavu ani patu. Ak vakcinacia znizuje imunitu, tak preco si ju davate???
   co ja s tym mam spolocne? co maju s tym spolocne nevakcinovani ludia?
   Ak ste za vakcinu, tak sa vakcinujte nonstop, cely zivot aby ste boli chraneny. a nemate sa coho obavat predsa.
   Pekny den!

   Odstrániť
  2. To nie je pravda. V minulosti boli ľudia zdravší a dožívali sa vyššieho veku. Očkovanie je podvod, nemá ľuďom pomáhať, ale má im spôsobovať mentálnu degeneráciu. Preto sa o ňom klame a tak prefíkane, aby ľudia podvod nespoznali. Vakcíny imunitu oslabujú, nie naopak. Imunita sa snaží vakcínu odstrániť z tela von a to ju zaťažuje. To platí o všetkých liekoch aj o antibiotikách, preto po čase slabnú. Imunita sa neposilní naočkovaním choroby, existujú iné spôsoby, ktoré verejnosti sú zatajované. Samotná imunita si dokáže poradiť s hocijakou chorobou i s rakovinou, ak je zdravá. Rakovina je v podstate dôsledok oslabenej imunity a patrí medzi civilizačné choroby, ktoré sú vytvárané naschvál...
   https://youtu.be/4Ry5kLHFT2M
   http://www.slobodavockovani.sk/news/odhalenie-tajne-vazby-ockovacieho-priemyslu-a-armady-na-vyskumny-ustav-lekarsky-v-usa-institute-of-medicine-/
   http://www.biosferaklub.info/kolko-rokov-sa-dozivali-nasi-predkovia/

   Odstrániť
  3. vdaka \hmmmH QQ, presne to si myslim aj ja!

   Odstrániť
 2. organizmus vytvara bakterie hnisu....
  to co je za chujovina?ako moze organizmus vytvorit bakterie?po troch vetach som prestal citat.ako moze niekto take nieco napisat?absolutny nezmysel.na hranici trestneho stihania pre sirenie poplasnej spravy.odbornost autora je na urovni 10 rocneho decka?hnus. za toto by mali padat hlavy

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. koľko ľudskosti z Vás vyšlo na piatich riadkoch. Zamyslite sa nad svojimi slovami, najmä posledných desať slov.

   Odstrániť
 3. Ktory doktor alebo farmaceuticky priemysel potrebuje zdravych ludi? Prisiel by o zisky takze sa choroby umelo vytvaraju alebo sa ludom podsunu poplasne spravy aby boli vyplaseny a v zaujme bezpecnosti si dali do tela pichnut cokolvek o com nemaju ani potuchy a este za to aj zaplatia :) ludia sa uplne prestali zaujimate o lieky rastlinne ako to bolo volakedy,davat do seba nejaku chemiu je absolutna hlupost.

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Mne zomrelo 5 rocne dieta po ockovani...od narodenia ako dostal prvu vakcinu sa mu vsetko co je vo vakcine otvorilo v tele a bojoval s tym celych 5 rokov a lekari kriju jeden druheho...

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. to je niečo strašnééé!!! :-OO a najhoršie na tom je - že oni TO NENAPÍŠU AKO NÁSLEDOK VAKCÍNY!!!! Pretože, ktorý človek, ktorý úrad by za toto niesol vinu??? nemôže sa ukázať na nikoho prstom, lebo by musel byť potrestaný!
   Ach! Keby to aspoň poctivo nahlásili a zapísali!!!

   Odstrániť