pondelok 17. februára 2014

Očkovanie - 2 vety, ktoré ma presvedčili

2 vety, ktoré ma presvedčili, že očkovanie nepomáha:

1. PO NIEKOĽKÝCH ROKOCH, KEĎ BOLI VŠETCI TAKTO OČKOVANÍ, CHORÍ ZMIZLI!!! 
2. A TAKTO MOHLI ĽUĎOM TVRDIŤ, ŽE TERAZ SÚ CHRÁNENÍ!
Tieto dve vety vysvetľujem nižšie.... pri časti o NAPOLEONOVI...
A ďalšie fakty, ktoré ma presvedčili:
- LEKÁRI SA UČIA O OČKOVANÍ - 2h. ZA CELÉ ŠTÚDIUM! (To je v Rakúsku, na SK to je asi ešte horšie)

Očkovanie prežije iba kto je silný. Slabý to neprekoná. Je preto chránený nie preto, lebo je očkovaný, ale preto lebo je od prírody zdravší.

CHOROBA VZNIKÁ KAŽDÝM OČKOVANÍM

Mor zmizol aj bez očkovania, pretože jednoducho bolo viacej stravy, viac čistoty.

Vymiznutie kiahní je výlučne zásluha dostatočnej výživy a čistých životných podmienok. 

Polio či detská obrna prosím nezmizlo kvôli očkovaniu ale preto, lebo sa zmenili stravovacie návyky.

- Tetanus Keď sme zdraví a nastane poranenie, telo vytvára baktérie hnisu, bohaté na kyslík. Ak však hladujeme, ako to bolo počas vojen, ak sme podvyživení, ako je to v chudobných krajinách, telo nedokáže tieto baktérie hnisu vytvoriť, vytvára baktérie bez kyslíka, tzv. anaeróbne baktérie.

- Choroba je vždy dôsledkom nedostatku alebo iného poškodenia!

Je to výlučne výživa, čistota, bývanie, šatstvo. Ak toho je dostatok, sme zdraví. To je tá príčina. A tiež poškodenie. Otrava. Poranenia, horúčava, chlad a duševné trápenie – bezvýchodiskovosť a rezignovanie. Odtiaľ prichádzajú choroby, odnikadiaľ inde.

V skutočnosti existujú iba dve choroby - Ľahké a závažné. Ľahké - Jeden – dva dni horúčky, kašeľ, a je po chorobe. Pretože máme zariadenia na opatrovanie chorých, máme teplé, čisté bývanie, môžeme vymieňať posteľnú bielizeň, atď. To v minulosti nebolo. 
Závažné - Závažný priebeh majú všetky tie ochorenia tam, kde vládnu tieto pomery. Ťažké podmienky na život. Špina. Hlad. Chlad. Žiadne zásobovanie. 

Úlohou organizmu, imunitného systému nie je nič iné ako odvrhnúť to, čo do nášho tela nepatrí. A z toho dôvodu si telo vytvára tieto baktérie.

Horúčka! Čo je to horúčka? Zvýšená energia! Vysoká teplota. Nával krvi. Aby sa to, čo bolo poškodené, dalo odbúrať

Nikto nemá právo spôsobovať očkovaním našim deťom choroby!
Tých tém aj reakcií okolo očkovania je strašne veľa, nemám to všetko 100% naštudované, ale k rozhodnutiu neočkovať ďalšie dieťa ma presvedčilo toto video...
História očkovania:
video:http://www.youtube.com/watch?v=vczwh0kLNCY

Je celkom dlhé, je tam množstvo informácii, preto som sa ich snažila utriediť do nejakých poznámok sem dole, aby sme si to všetko zrekapitulovali, že o čom to teda je.....  Kurzívou sú vyznačené moje pripomienky....
Nasledujúci text je teda priamo prevzatý z videa, kde prednášal Dr. Johann Loibner:

LEKÁRI SA UČIA O OČKOVANÍ - 2h. ZA CELÉ ŠTÚDIUM(Koľko je to asi tak na SK, hmmm? :-)
Za celých desať rokov medicíny sme mali 2 hodiny, iba raz 2 hodiny jedno popoludnie pre lekárov, kedy sme sa učili techniku očkovania. Ale inak toho lekári o očkovaní nevedia o nič viac, ako ktokoľvek iný.

NAPOLEON - A JEHO OČISTY FORMOU VAKCÍNY!
Všetkým nám je rozprávané, všetky orgány nám tvrdia, že očkovanie je najefektívnejšie a najúspešnejšie zariadenie modernej medicíny proti chorobám. Že očkovaním vraj boli odstránené choroby ako kiahne, polio atď. Ako to ale naozaj začalo?
Osmanskí obchodníci s otrokmi svojich otrokov – deti, mladistvých, mladých mužov - najskôr očkovali proti kiahňam. Narezali im kožu a nakvapkali im tam obsah pľuzgierikov kiahňami napadnutých ľudí. To bolo očkovanie. Tí otroci, ktorí to prekonali, za tých dostali zaplatené najviac. 
Napoleon zaviedol povinné očkovanie.
Tam neboli medicínske dôvody, to bol akt zvrchovanosti. 
Zaviedol aj všeobecnú brannú povinnosť. Zaviedol aj číslovanie domov. Prečo? Pretože vedel, že v tých a tých uliciach, domoch a štvrtiach sú ešte voľní muži, ktorých potreboval regrutovať. On ako prvý vo Francúzsku nechal preočkovať všetky deti a všetky nemocnice. A nakoniec svojich vojakov. 
- ak to dotyčný prežil, ak vyzdravel, a takých bolo zo sto iba osemdesiat či deväťdesiat.
- Päť ľudí zo 100 pravidelne zomrelo a ďalší desiati ostali doslova znetvorení, slepí, hluchí, ochrnutí, ťažko postihnutí.
Toto bolo osvedčenie, a s ním človek dostal miesto v štátnej správe, vo vojsku. To bolo triedenie zrna od pliev.

Kiahne s cieľom ochrany? Ale samozrejme!
PO NIEKOĽKÝCH ROKOCH, KEĎ BOLI VŠETCI TAKTO OČKOVANÍ, CHORÍ ZMIZLI!!! 
A TAKTO MOHLI ĽUĎOM TVRDIŤ, ŽE TERAZ SÚ CHRÁNENÍ!
(Toto sú tie dve vety, ktoré má presvedčili o tom, že očkovanie nepomáha!)
To je to isté, ako keby som dnes všetkých chorých a slabých vyhubil, a ostali by iba zdraví. To bol skutočný dôvod.
Napoleon predsa nebol žiaden humanista. Nebol to žiaden dobrodinec. Jemu nejaké ľudské práva nič nehovorili. A takto vzniklo ochranné očkovanie, z tohto pôvodného triedenia, z tohto pôvodného výberu. Ľuďom sto rokov vysvetľovali, že z nich vyháňajú choroby.

EDWARD JENNER – nevynašiel vakcínu! 
(bol to teda Napoleon - čo dostal ten skvelý nápad - s "vakcínou", čo bolo vlastne len triedenie silných a slabých ľudí formou infikovania ich ozajstnou chorobou)
Možno ste počuli, že očkovanie proti kiahňam vraj vynašiel Edward Jenner atď. To vôbec nie je pravda. On dostal tú osudnú myšlienku, kvapky z ľudských kiahňových pľuzgierikov nakvapkať na kravskú pokožku, na narezanú kravskú kožu.
Akú tom malo výhodu? Malo to tú výhodu, že narezali kravskú pokožku, celú kožu na bruchu narezali a nakvapkali tam kvapky z kiahňových pľuzgierikov a získali tak celé vedrá vakcíny proti kiahňam. A takto položil základy očkovacieho priemyslu. Napoleon a Jenner dali svetu očkovací priemysel. 
Desiatky miliónov ľudí v Európe muselo byť očkovaných. Takto položili základný kameň očkovacieho priemyslu a farmapriemyslu.
Očkovanie prežije iba kto je silný. Slabý to neprekoná. Je preto chránený nie preto, lebo je očkovaný, ale preto lebo je od prírody zdravší. Mnohí očkovanie neprežili. 

CHOROBA VZNIKÁ KAŽDÝM OČKOVANÍM
Nesmieme zabudnúť, že to nie je tak, ako nám tvrdia, že po očkovaní získame v tele tajomné protilátky, ktoré potom zvíťazia nad zlými vírusmi a baktériami. Nie. Choroba vznikne vždy, každým očkovaním. Zbytočná choroba. Pretože sú tam cudzorodé látky, sú tam choroboplodné zárodky, sú tam všetky možné svinstvá. Dezinfekčné prostriedky, antibiotiká, ortuť donedávna, hydroxid hlinitý a mnoho iných. A zvyšok pochádza z antibiotík. To v každom jednom prípade vyvolá chorobu, na to nesmieme zabúdať. 

VAKCÍNY SA VYRÁBAJÚ Z POTRATENÝCH ĽUDSKÝCH PLODOV!!!Neviem či ste to počuli, že v súčasnosti sa všetky vakcíny vyrábajú z ľudských embryí, z potratených ľudských plodov. Na polio vakcínu vzali množstvo embryí, rozsekali ich na kúsky a na tejto živnej pôde ju pestovali. Neviem, či to viete.

KLAMSTVÁ O CHOROBÁCH, VÍRUSOCH:
Robert Koch: tvrdil, že stačí jediný bacil aby vnikol do organizmu, začne sa rozmnožovať a dostaneš chorobu.
Paul Ehrlich: Ten tvrdil, že sa musíme naučiť chemicky mieriť. 
Emil von Behring: To bol najväčší chytrák. Ten vyvinul antitoxín proti diftérii a tetanu. 
Neustále chodil na ministerstvo v Berlíne a upozorňoval poukazoval na svoje diela, ktoré vôbec nesedeli, neboli preukázateľné. Bol veľmi inteligentný a nakoniec dostal prvú Nobelovu cenu za medicínu a nechal sa uctievať ako záchranca detí. Nakoniec bol ešte šikovnejší ako ostatní, založil Behringove závody. 
Tvrdia nám, že dokážeme vyhubiť choroby. 

KIAHNE, TETANUS, TUBERKULÓZA, BCG, POLIO...
Toto očkovanie proti kiahňam bol pre priemysel jeden obrovský finančný úspech. A samozrejme netrvalo dlho a boli potrebné nové vakcíny. Očkovanie proti tetanu. 
Očkovanie proti tuberkulóze, vakcína BCG, bola nakoniec až po desaťročiach zakázaná, pretože sme videli, že narobila viac zla ako úžitku.

PREČO SKUTOČNE ZMIZLI CHOROBY?Choroby predsa nemôžeme vyhubiť! Môžeme vyhubiť iba podmienky, ktoré vedú k chorobám! Zlepšiť životné podmienky.
MOR
Mor zmizol aj bez očkovania, pretože jednoducho bolo viacej stravy, viac čistoty.

KIAHNE
Vymiznutie kiahní je výlučne zásluha dostatočnej výživy a čistých životných podmienok. 

POLIO-DETSKÁ OBRNA
Polio či detská obrna prosím nezmizlo kvôli očkovaniu ale preto, lebo sa zmenili stravovacie návyky.
Po vojne bola prevažne iba jedna potravina k dispozícii. Cukor a pšeničné mlieko. Ja sám som takto vyrastal, ako chlapec som od hladu jedával cukor. A takto to bolo predovšetkým v industrializovaných mestách. Mäso, mlieko, chlieb, zelenina, ovocie, tých bol vždy nedostatok. Čo nám ale cukrárenský priemysel ponúkal? Sladké nápoje, zmrzlinu, najrôznejšie cukríky, to všetko bolo v hojnom počte. A to viedlo k poruche metabolizmu cukrov a k hypoglykémii. A keď sa takíto ľudia telesne namáhali alebo keď dostali nejaké horúčkovité ochorenie, tak sa vyskytla detská obrna. To celé zmizlo až vtedy, keď sa zaviedli chladiace domy, neskôr chladničky a keď sa obnovilo všeobecné zásobovanie. Vtedy sa polio vytratilo.
Tieto podmienky pomáhali šíriť epidémie: 4, 5, 6, 7 ľudí v jednej pivničnej diere. Bez vodovodu, bez tečúcej vody. Žiadna chladnička, žiadne kúrenie, žiadne šaty, žiadna nemocenská starostlivosť. To boli tie príčiny. Až keď tieto zmizli, až vtedy epidémie zanikli.

TETANUS
Dnes ho poznáme viac menej iba z histórie, z obdobia vojen alebo vo vysokom veku a pri cukrovke. A v chudobných krajinách, u novorodencov. Denne ich zomierajú tisíce. Prečo zomierajú? Pretože sa dostanú do metabolickej acidózy, od hladu nedokážu aktivovať svoj metabolizmus, ktorý je potrebný na vyliečenie pupočníkovej jazvy. Keď sme zdraví a nastane poranenie, telo vytvára baktérie hnisu, bohaté na kyslík. Ak však hladujeme, ako to bolo počas vojen, ak sme podvyživení, ako je to v chudobných krajinách, telo nedokáže tieto baktérie hnisu vytvoriť, vytvára baktérie bez kyslíka, tzv. anaeróbne baktérie. Preto ľudia už vtedy vedeli. Ak rana silne krváca, nehrozí žiaden tetanus.

Chirurgovia to celý čas vedia. Nie rany, ktoré silne krvácajú, ale ľudia, ktorí silne krvácajú. Keď sú napoly mŕtvi, zomierajú od hladu a nemajú prakticky žiaden krvný obeh, telo sa kŕčovitým sťahom svalov pokúša... Rozpadom anaeróbnych baktérií vzniká tetanolyzín, tetanospazmín, a ten vedie k tomu kŕču, aby telo aj v takomto stave dokázalo poslať krv do oblasti rany na vypudenie toho chorého, odumretého, na vyplavenie jedu. Samozrejme že to môže dostať aj (zvonka?), ale rozhodujúce je to, že telo to dokáže aj samo. A vieme, že existujú aj neotvorené rany, v ktorých tiež dostaneme tetanus. To s tým vôbec nesúvisí, ide o to, že telo má tú správnu schopnosť. 

AKO VZNIKAJÚ CHOROBY?
Choroba je vždy dôsledkom nedostatku alebo iného poškodenia!
Je to výlučne výživa, čistota, bývanie, šatstvoAk toho je dostatok, sme zdraví. To je tá príčina. A tiež poškodenie. Otrava. Poranenia, horúčava, chlad a duševné trápenie – bezvýchodiskovosť a rezignovanie. Odtiaľ prichádzajú choroby, odnikadiaľ inde.

VYMYSLENÉ CHOROBY
Čo nám však tvrdia?
Choroby prinášajú naši nepriatelia, to sú baktérie, to sú vírusy, pred niekoľkými rokmi kvôli BSE aj skupina prionov, ani divá sviňa nevie, čo to má byť.
A potom existujú vynálezcovia chorôb. H5N1 vtáčia chrípka!
Virológovia majú monopol na výrobu vakcín
Väčšina virológov sedí v očkovacom priemysle. A majú elektrónové mikroskopy a zariadenia, ktoré my nemáme. My to vôbec nemôžeme overiť. A stanovujú diagnózu v referenčnom laboratóriu. To znamená, ak by sme nazbierali dostatok peňazí a zriadili vlastné laboratórium na preukazovanie vírusov, a prišli by sme na niečo iné, tak to neplatí. My máme svoje vlastné referenčné laboratórium, na ktoré sa odvolávame.Chrípka je choroba z prechladnutia, nič iné. Ktorá má vrchol koncom januára v polovici februára. A to sa nezmení ani za tisíce rokov, nech chrípku pomenujeme ako chceme. 
Chrípka prosím nie je nič iné ako dôsledok prechladnutia. Influenza di freddo. Pôvodne ju chceli nazvať di ..., ale potom prišli na to, že je to bezprostredný vplyv chladu. Je to čisto choroba z prechladnutia, nemá nič s nákazou. Ak chcú naše deti ochorieť, alebo ak my sami chceme dostať chrípku, stačí aby sme sa telesne namáhali, večer dlho ležali vo vani, dlho sa sprchovali, potom vychladli, pretože večer chladneme, a na druhý deň dostaneme jednu z mnohých možností chrípky. Od nádchy po škrabanie v krku, bolesti končatín, kašeľ cez zápal pľúc až po bolesti končatín, všetko čo len existuje. 

EXISTUJÚ LEN 2 CHOROBY
V skutočnosti existujú iba dve choroby - Ľahké a závažné.
Ľahké ochorenia.
V našich krajinách, Švajčiarsko, Rakúsko, Nemecko, tie choroby, proti ktorým očkujeme, prebiehajú úplne neškodne. Jeden – dva dni horúčky, kašeľ, a je po chorobe. Pretože máme zariadenia na opatrovanie chorých, máme teplé, čisté bývanie, môžeme vymieňať posteľnú bielizeň, atď. To v minulosti nebolo. 
Závažné ochorenia.
Závažný priebeh majú všetky tie ochorenia tam, kde vládnu tieto pomery. Ťažké podmienky na život. Špina. Hlad. Chlad. Žiadne zásobovanie. 

AKTUÁLNE EPIDÉMIE
Obezita detí. Tie deti sú o dvadsať rokov neskôr už ťažko choré. Depresie a samovraždy u detí.
Neuveriteľná vlna medikalizácie, lieky ako ritalín, tranquilizéry dostávajú naše školopovinné deti, zneužívanie prostriedkov proti bolestiam, antibiotík, a mnoho iných. A len sa tomu prizeráme. Potom alergie, astma, kožné vyrážky, senná nádcha, ťažké formy... To dnes pozná v triede každá učiteľka. To nikdy nebývalo. 
V Rakúsku každý mesiac jedno dieťa ochorie na cukrovku! A o 20 rokov neskôr je slepé. Alebo už mŕtve. Z týchto epidémií si žiadne úrady, žiadni lekári nerobia starosti. Zdravotné úrady vraj bijú na poplach! Kde bijú na poplach?  Počuli ste, že by bili na poplach? Ale keď dôjde vakcína, vtedy bijú na poplach. 

VÍRUS
Vírus. Všetko je vírus.
. to by ste mali vedieť. Rímsky lekár pred 2 000 rokmi, Aulus Publius Celsius, on prakticky všetko to, čo sme nevedeli, jednoducho označil za pôvodcu choroby, za vírus. Pretože vírus znamená jed.
V ére Rimanov existovali tri príčiny smrti. Najčastejšie to bol meč nepriateľa, zabitie mečom. Druhou príčinou bol jed od svokry alebo sokyne. To aj dokázali jednoznačne rozpoznať ako otravu. A všetko ostané bol prosím vírus. Jed. A to sa zachovalo dodnes. 
Morový vírus, aj keď dnes vieme, že je to baktéria Pasteurella pestis. Alebo malária. Nespôsobuje ju vírus ale plazmódium.
Až od roku 1940 máme k dispozícii elektrónový mikroskop, diagnostický nástroj, ktorým sa dajú pozorovať bunkové prvky, ktoré nazývame vírusmi. Ktoré sú však niečo úplne iné. Pretože tento vírus, ktorý dnes pozorujeme, ten si tvorí telo samo. Hovoríme preto aj o endogénnych vírusoch. A je zodpovedný za imunologické programy. Aby sme dostali horúčku. Aby nám vyrazil pot. To nie je nič iné. A aby sa vytvorili pomocné baktérie.

DIAGNÓZU VÁM STANOVÍ NIEKTO, KTO VÁS NIKDY NEVIDEL!
V súčasnosti došlo k niečomu, čo sa stalo prvý raz v histórii. 
Stanovujú sa diagnózy BSE, vtáčia chrípka... ktoré žiaden lekár nedokáže diagnostikovať. To znamená, na zistenie choroby už nepotrebujeme lekára. Nepotrebujeme ani pacienta. Stačí nám vzorka jeho krvi. A v ďalekom, takzvanom referenčnom laboratóriu sa vzorka testuje. A ak je tento test pozitívny, máme túto chorobu.
Tento test je však navrhnutý a vyrábaný samotnými virológmi a výrobcami vakcín. To znamená, či je človek oslabený, či je silný, aké je jeho prostredie, či sa nachladil, ako žil, to všetko už viac nepotrebujeme vedieť. A týmto máme v rukách neuveriteľný nový nástroj moci. Môžeme vyhlásiť choroby, vyhlásiť zákony, vyhlásiť epidémie, nariadiť miestne sanitárne nariadenia, na základe laboratórneho nálezu. Bez lekára, bez pacienta. To je niečo úplne nové. 

BAKTÉRIE
A teraz stručne k baktériám. Pretože nám tvrdia, že baktérie sú naši nepriatelia.
Pozrite sa na tento zhnisaný prst.


Tu vniklo do prsta cudzie teleso, bolo tam aj pomliaždenie, a teraz tam niečo je. Čo robí telo? Vytvára baktérie hnisu, biele krvinky, vytvorí hnisavé ložisko, ktoré sa potom otvorí samo, alebo ho otvorí chirurg a hnis spolu s cudzím telesom vytečie.
Úlohou organizmu, imunitného systému nie je nič iné ako odvrhnúť to, čo do nášho tela nepatrí. A z toho dôvodu si telo vytvára tieto baktérie.
Sú v každej bunke. Organizmus má desať razy viac baktérií ako buniek. A každá bunka obsahuje túto dispozíciu. Podľa zóny a druhu poškodenia sa vyskytnú také či onaké baktérie. A keď ten hnis odtečie, tak nejde do srdcového svalu a nezačne požierať srdcový sval, obličky, mozog, ale imunitný systém ho odbúra. Je to zázrak, náš organizmus. 
Ten viditeľný vírus, ktorý dnes, ako som už povedal, môžeme vidieť pod elektrónovým mikroskopom, je nositeľom informácie, ktorý spúšťa programy, spúšťa horúčku. Pretože choroba je zároveň aj procesom liečenia. Nás organizmus je tak stavaný, tak naplánovaný, že podľa poškodenia reagujeme horúčkou, triaškou.

HORÚČKA
Horúčka! Čo je to horúčka? Zvýšená energia! Vysoká teplota. Nával krvi. Aby sa to, čo bolo poškodené, dalo odbúrať. To, čo je choré, doslova zhorí, v prenesenom význame slova. Prívod kyslíka, odbúravanie jedov, to všetko sa deje počas horúčky. Keď si telo túto úlohu splní, horúčka skončí.

KAŠEĽ
Kašeľ - tiež nie je nič iné ako vyvrhovanie, v dôsledku nášho nachladnutia. Pľúca sú našim výmenníkom tepla. U každého dospelého človeka majú plochu 400 m2, ak by sme ich rozprestreli do roviny. Možno takú plochu, akú má táto hala. A keď je človek prechladnutý, podchladený, pľúcne bunky sú narušené, ochorejú, odumrú a telo ich musí odvrhnúť. Preto kašleme. Kašlať znamená vyvrhovať. 

NA ZÁVER... 
Nikto nemá právo naočkovať vám chorobu! Nikto nemá právo spôsobovať očkovaním našim deťom choroby!
Pod rúškom fantastického nápadu, aby bolo vraj lepšie chránené. To je porušenie ľudských práv. Proti tomu sa musíme brániť. To je niečo, čo zaviedol Napoleon, ibaže ten na to kašľal!
Ak máte ako matka práve choré dieťa, tak sa postavte pred neho a jasne vyhláste: Pán doktor, moje dieťa NEBUDETE OČKOVAŤ! A HOTOVO!
Sebastian Kneipp, ten povedal toto: Najskôr ti nedajú pokoj, potom ťa zaočkujú, a potom je z teba kripel. Si ochrnutý, máš poškodený mozog. A POTOM ti dajú pokoj!
Mahatmá Gándí... Mahatmá Gándího pozná každý z nás. Nenásilný odpor. On tiež videl, čo narobila obsadenie Indie Angličanmi. A ten o očkovaní vyhlásil: Špinavý obchod.
Lorenz Böhler, neviem či je vo Švajčiarsku známy, jeden z najväčších lekárov histórie. To je ten úrazový chirurg, po ktorom bola pomenovaná Nemocnica Lorenza Böhlera. To bol ten úrazový chirurg, ktorý ako prvý zistil, že kosť dokáže zrásť. Do jeho čias zlomená noha musela ostať 1,5 roka v sadre, aby zrástla, pretože ľudia nedôverovali tým procesom liečenia. A on je ten, kvôli ktorému po zlomenine nosíte sadru iba niekoľko týždňov. On na svojej klinike, vo svojej nemocnici nedovolil očkovať proti tetanu. On to vedel. Veľký mysliteľ, ktorý to vedel, Lorenz Böhler úrazový chirurg. Mal veľmi nízku mienku o očkovaní proti tetanu.

A teraz posledné dva obrázky, a potom vás prestanem trápiť: Pozrite sa, choroba a zdravie je otázka predovšetkým prostredia.
Čo potrebuje takéto dieťa predovšetkým? Je to predčasne narodené dieťa. Čo potrebuje takéto dieťa? Matku! Dieťa pozná svoju matku. Ešte nie je ani na svete a už pozná jej hlas. Zvyklo si na hlas svojej mamy. Pozná mäkký tep jej srdca. To je to, čo deti potrebujú. A existujú tu ľudia, ktorí by najradšej matky zrušili. Ich rolu možno dať predsa niekomu inému. Šup do detských jaslí, čo najskôr preč. Neuveriteľné samozničenie.
Čo je to mama? Mama je neuveriteľný vynález. Ja tvrdím, že to najväčšie čo Pán stvoril, je mama.
Čo robia výrobcovia vakcín? Špekulujú, od kedy môžu očkovať týchto maličkých. Čo do nich môžu vpáliť v druhom mesiaci, v šiestom mesiaci, v siedmom a dvanástom mesiaci. Alpské krajiny im v tom nejdú veľmi ruka v ruke. V Amerike si poslušne dajú pichnúť každú vakcínu. My sa tu budeme brániť. A budeme sa aj v budúcnosti brániť o to viac.
Keď prichádzame na svet, sme vybavení všetkými ozdravujúcimi mechanizmami pre tento svet. Človek je predsa stvorený pre tento svet. Rastlinstvo, zvieratá, to je zmysel tohto tvorenia. A ak sa ako deti pri pôrode zraníme, krv sa zrazí a nevykrvácame. Ak sa pri pôrode poraní kľúčna kosť, v tom okamihu sa spustia procesy liečenia, začne sa tvorba... začne tvorba kalusu a po niekoľkých týždňoch je kľúčna kosť opäť tam, kde patrí a opäť zrastená.
Preto sme takto vybavení a povolaní k žitiu, aby sme sa posunuli ďalej, aby každý dokázal niečo vo svojom povolaní. Preto sme takto jedinečne utvorení. A keď si toto uvedomíme, môžeme ísť opäť bez strachu von, nemusíme mať strach pred vírusmi a baktériami, a nemusíme mať strach ani z ich propagandy. ... pretože všetko živé sýtiš so záľubou... 

O prednášateľovi:
Dr. Johann Loibner
Narodil sa v roku 1944, otec 4 detí, ženatý, študoval v Grazi. Niekoľko rokov pracoval v prostredí nemocenských poisťovní, a tam pochopil, že musí študovať ďalej. Študoval mnoho rokov, homeopatiu, Kneipovu vodoliečbu. Osem rokov prednášal poslucháčom medicíny a lekárom na univerzite v Grazi, vzdelával ich. Aj keď nikdy nevyhľadával túto tému, o ktorej dnes bude hovoriť, v súčasnosti je to prakticky jeho hlavná úloha. Poprosím vás, poďte na javisko, pán Dr. Johann Loibner. Zaoberá sa výskumom na tému očkovanie, prenáša na túto tému. Jeho kniha je medzi ostatnými knihami na stolíku: Impfen, das Geschäft mit der Unwissenheit (Očkovanie, obchod s nevedomosťou).

Text z videa mám od chalana, čo pripravil titulky:
Titulky pre vás pripravil ďurino január 2011, www.auria.sk/blog

pondelok 22. apríla 2013

AKO SA ZBAVIŤ SMOLY?Každý z nás to pozná, niekedy jednoducho máme Deň Blbec, a nevieme sa z toho vymotať, niektorým také dni pokračujú ďalej.... 
Ja také dni, resp. obdobia mávam tiež. Väčšinou sú to tzv. vypovedacie obdobia, vypovedávajú mi rôzne veci ako počítač, telefón, nejde svetlo v miestnosti, pokazí sa kočík, výťah.... všetko niekoľko dní za sebou, človek len čaká a čaká, kedy ten kolotoč skončí......  

Rozčuľovanie sa nepomôže, a jediné, čo robím je, 
že si uvedomím dané "zlé obdobie", a trpezlivo čakám kedy skončí..... 

Potom to skutočne skončí, a niekedy sa to aj zlepší, nastanú príjemné zmeny, nové poznania, zážitky...... 
Čo by som ale robila, keby sa mi smola lepila na päty celý polrok, rok, alebo celý život? Ja neviem, zrejme by som navštívila nejakú čarodejnicu, aby ma odčarovala, lebo to už by skutočne nebolo normálne a niečo nie je v poriadku.....

Verím na energie, pozitívne, negatívne, sú stále okolo nás, 
v ľuďoch, veciach, na zemi, vo vesmíre..... 


Keď sa to deje mojim blízkym...

Ak sa zlé veci dejú mojim blízkym a viem, že tí ľudia majú dobré srdce, sú to dobráci, no hocikam vykročia stúpia do...... pomaly sa začínajú utápať v depresiách a začnú mať hrozivé myšlienky o tom, ako ich život nemá zmysel...... A ja sa na to nemôžem pozerať, chcem pomôcť, chcem aby sa to zmenilo, aby boli šťastní a dostali to, čo si zaslúžia.....
Jeden môj blízky známy mal práve takú smolu. Niekoľko rokov v práci zneužívali jeho dobrotu, nakoniec ho vyhodili a nezaplatili mu 3mes. plat!  V ďalšej práci to isté..... Potom, keď mu už po polroku poslali výplatu z prvého zamestnania, vybral si peniaze z bankomatu, a po ceste električkou mu ich všetky ukradli! Telefón mu zablokovali, pretože dlhoval na faktúrach, a samozrejme, že sa každý deň snažil nájsť si prácu, prezeral si ponuky na nete, prešiel si aj osobne niektoré firmy, kde nechal svoje životopisy.... Ale všetko bolo akési zablokované, zlé sa naňho valilo zo všetkých strán, aj choroby,.... už neveril ničomu ani nikomu..... 

Ako takémuto človeku pomôcť? Čo spraviť?


Samozrejme, že som mu hovorila, aby pozitívne myslel, nenechal si pripustiť k telu nič negatívne, takisto som mu navrhla ísť do kostola a pomodliť sa ak je veriaci.... no už bol v takom zúfalom stave, že nechcel robiť ani veriť v nič....

Skúšala som na internete hľadať nejaké čarodejnice, čo by ho odčarovali :-), no nikoho som nenašla.... 

Raz so išla do mesta, a našla som tam nový ezoterický obchod, tak som sa tam zastavila...
Príjemná atmosféra kopec krásnych energetických kamienkov, niektoré mám doma, ale už ani neviem kde sú....Bola tam príjemná pani v strednom veku a pýtam sa jej či mi vie poradiť nejaký kameň proti "smole"! Vyrozprávala som jej príbeh známeho, a zúfale sa spýtala, či by mu nejaký kamienok pomohol..... Podľa jej múdrych rád som nakoniec kúpila hneď tri.....


Bolo to pre chlapa, takže náramok by nebol vhodný, preto som vybrala prívesok na krk a dve čierne kožené šnúrky (ak by sa mu náhodou jedna roztrhla, aby to tá druhá udržala na krku :-), a navliekla naň tieto tri kamene:

1) čierny turmalín (skoryl) - najsilnejší kameň pre ochranu človeka, odpudzuje absolútne všetko zlo,  negatívum, čo sa do človeka dostáva..... 
Vťahuje do seba nepriaznivé pôsobenie iných ľudí, závisť, nedôveru, hnev, zlobu a to tak, že ak máme čierny turmalín pri sebe, tak tieto negatívne vibrácie v tej chvíli veľmi nepociťujeme. Takisto nás turmalín ochraňuje aj pred vlastnou zlosťou a zlobou a pomáha nám nájsť vnútornú orientáciu duše. Čierny turmalín nás ochraňuje pred škodlivým žiarením - môžete si ho položiť vedľa televízora, počítača. Vraj veľmi účinne deaktivuje patogénne zóny a negatívne žiarenie zo spotrebičov.


čierny turmalín 

2) akvamarín - pre pozitívne myslenie, proti depresiám, prečisťuje naše myšlienky, podporuje nás k pocitu vnútornej slobody a zvyšuje schopnosť intuície.


akvamarín 

kúpiť si ho môžete napr. tu:
http://www.liecive-kamene.sk/privesky/privesok-akvamarin-1/
2) citrín - pre zlepšenie finančnej situácie, citrín je kameň, ktorý priťahuje financie. Podnikatelia by ho mali mať niekde blízko pracovného stola, alebo jednoducho by ho mali nosiť pri sebe. Citrín totiž podporuje tvorivé vyjadrenie, komunikáciu, kreativitu a myslenie, dodáva energiu.

citrín
kúpiť si ho môžete napr. tu:
http://www.feng-suej.sk/obchod/citrin-privesok


Či mi veríte alebo nie..... 
Známemu zavolali s ponukou práce hneď na druhý deň ako si to dal na krk!

Nebola to veľmi dobrá práca, ale lepšie ako nič, takže to vzal. O týždeň však dostal ďalšiu ponuku práce, vyberali medzi ním a ešte jedným a hádajte čo? Áno, získal aj druhé zamestnanie, toto bolo omnoho lepšie, teplejšie miestečko, stravné lístky, atď..... 

Preto sa rozhodol prvé zamestnanie ukončiť, a začať pracovať v tom druhom. Veľmi sa mu tam páči, zamestnanci sú tam všelijakí, závisť je jednoducho všade, ale robí si svoju prácu, a je šťastný, spokojný, a čo je na tom to najvtipnejšie, telefonáty s ďalšími ponukami práce mu stále vyzváňajú! 
Ale už nechce iné zamestnanie, je mu dobre, tam kde je. Jeho finančná situácia sa zmenila o 360 stupňov, prišli mu dokonca aj nečakané financie z daňového úradu a nebolo to len pár Eur.

Zostala som z toho úplne vyvalená, lebo taký obrat som skutočne nečakala.... Neviem, ktorý z tých kameňov zaúčinkoval, a či to vôbec boli práve tie kamene, čo pomohlo, a či to nebolo len placebo jeho myslenia, že začal myslieť pozitívne veriť tomu, že sa stane zázrak..... Každopádne všetko sa zmenilo, a je jedno, či tie kamene skutočne fungujú, alebo je to jeho viera, že fungujú, dôležité je, že začal pozitívne myslieť a je šťastný!

Nie som žiadny liečiteľ, čarodejnica, ani sa tomu profesionálne nevenujem, poznám len pár kamienkov, a verím, že nejaká energia v nich prúdi, tak ako vo všetkom okolo nás....

Každopádne, po tomto zážitku sme navštívili ďalší ezoterický obchod v inom meste, a kúpili mame liečivý kameň na žlčníkové problémy, lebo žlčník jej síce vybrali, ale dostala tam infekciu, a nejako sa jej to nezastavovalo...... Ako kamienok začala nosiť, infekcia ustúpila... Bola to len náhoda? Niekto raz povedal: "Náhody neexistujú"....... Sú to zaujímavé zážitky a ja si myslím, že každý kto má takú smolu v živote, už mu môže byť jedno či si ten čierny turmalín zavesí na krk alebo nie, za pokus nič nedá...... Vyskúšajte to a dajte mi vedieť!

POZOR! TÍ ZNALEJŠÍ V OBORE MI POVEDALI, NIE KAŽDÝ ČLOVEK TEN KAMEŇ ZNESIE, TREBA ZISTIŤ, KTORÝ JE TEN PRAVÝ PRE VÁS... TÝCH OCHRANNÝCH JE VIACERO.....

O kamene sa treba starať!

Tie kamene sú živé, prúdi v nich energia a aj ony sa časom vyčerpajú po toľkej "práci" odstraňovania všetkého zlého čo na vás útočí! To sa môže prejaviť rôzne - zlomí sa, odpadne z kovového prívesku, alebo prestane účinkovať...... Očistiť ich môžete vodou, morskou soľou, slnkom, zemou...... 
Všetky očistné kúry si môžete dopodrobna prečítať tu:
http://www.liecive-kamene.sk/starostlivost/

Ja som vybrala len niektoré z očíst....

Soľný kúpeľ
Kamene uložíme cez noc do suchej morskej soli tak, aby v nej boli úplne ponorené. Túto soľ následne vyhodíme, nepoužívame ju už ďalej. Kamene môžeme čistiť tiež roztokom z morskej soli vo vode. K tomuto účelu rozpustíme 2-3 polievkové lyžice čistej morskej soli v litre vody a kamene do nej na noc položíme.

Po každej očiste sa dajú kamene ešte energeticky nabiť a to tak, že ich na niekoľko hodín necháme na slniečku.

Vybitie v chladničkeTáto metóda nie je veľmi rozšírená, je však jednoduchá. Kameň alebo náhrdelník vložíme do sáčku (možno predtým zabalíme do bublinkovej fólie) a na dve hodiny vložíme do mrazáku. (Táto metóda môže byť aj nebezpečná, pretože ako laici nevieme vždy presne povedať, ktorý kameň má vysoký podiel vody a teda veľmi by sa mrazeniu nepotešil...) Hovorí sa, že takto vybitý kameň nepotrebuje čistenie na informačnej rovine. 
Vizuálna očistaKamene môžeme čistiť a nabíjať tiež silou nášho ducha a našich predstáv. Vezmeme kameň do oboch rúk a predstavíme si, že cez neho prúdi čistá, pramenitá voda a odnáša všetku nečistotu. Potom si ešte predstavíme, ako Slnko presvieti kameň svojimi zlatými lúčmi. 
Môžeme si tiež predstavovať, ako kameň, ktorý držíme pred sebou v dlani, obopína čisté Božie biele svetlo. Sústredíme sa na kameň s prianím, aby sa z neho, s Božou pomocou, negatívne energie odpútali a vzdialili a kladná čistá energia sa do neho opäť vstrebala. Môžeme tiež priamo prosiť kameň, aby sa v ňom negatívne energie premenili v kladné. Pri tomto procese kameň pozvoľna prevraciame v ruke.
Skúška očistyNajjednoduchšou skúškou očisty kameňa je skúška kyvadielkom. Iným, náročnejším spôsobom, je pocitová skúška. Kameň držíme v dlani a pýtame sa svojich vnútorných pocitov. Kameň nie celkom zbavený nečistôt "pálí" v dlani. 
Napíšte mi svoje názory, kliknite na Komentáre, a napíšte mi vaše skúsenosti......

Katarína.piatok 15. marca 2013

Pripravujeme článok - Výbava pre novorodenca - čo sme skutočne potrebovali...V tomto článku vám pripravím podrobný zoznam vecí, ku niektorým pridám aj linky, kde ich kúpiť, toho, čo som ja ako matka potrebovala po narodení sa dcérky a nedám na ne dopustiť...

Naopak - veci, ktoré sú zbytočné, nevyužila som ich, a niektoré ani nekúpila a som rada, že som sa tak rozhodla, tie vám tu takisto opíšem....
Verím, že vám taký podrobný zoznam uľahčí nakupovanie a vo veľa aj ušetrí peniaze!Majte strpenie, zaberie to viac času!

štvrtok 14. marca 2013

Vyrobte pre dieťa obchodný stánok!Nie vždy sú financie na to, aby sme uspokojili všetky nároky našich detí.... A tak mnohokrát musíme trochu popremýšľať, a vytvoriť pre dieťa nejakú lacnejšiu náhradu, veľakrát to samozrejme neuberá na kvalite, ba priam naopak, dieťa sa naučí rozmýšľať tvorivo a so svojím vlastnoručne  vyrobeným výtvorom bude omnoho spokojnejšie než keby si ho kúpilo v obchode.... 

Takisto je veľmi nepraktické kupovať dieťaťu všetky možné kuchynky, obchody,... a ja neviem čo všetko, o chvíľu by sme zapratali celý byt..... A tak je fajn vyrobiť si taký dočasný obchodík, kuchynku, atď..

Ja som pre malú Tuti vyrobila obchod :-) s predajom rýb, ovocia a zeleniny, koláčikov, zmrzliny, čokolády, čerstvých vajec.... sortiment sa stále rozširuje :-), a ako pozornosť podniku sa podáva aj čaj... Je možnosť platiť v hotovosti ale aj kreditnou kartou :-).... Samozrejme kreditku sme si takisto vyrobili.... tak pekne postupne.....

Čo potrebujete na výrobu obchodného stánku:
- dve stoličky - s deravým operadlom - tá "diera" slúži ako okienko, cez ktoré komunikuje predavač so zákazníkom
- látka - alebo dve látky, plachty, hocičo na pokrytie spodnej časti stoličiek, a vrchnej časti použitie ako obrusu. Ja som použila dve látky červenú a žltú, tú červenú látku som upevnila na motúz obmotaný okolo stoličiek, ak vám napadne lepší nápad upevnenia dajte vedieť, ja som brala ohľad na stoličky, aby som ich nezničila, takže som nič nepritĺkala atď...
- farebné papiere - na výrobu vlajočiek :-) - ja som použila červený a žltý, vystrihla trojuholníky, predierovala dierkovačom a zavesila na motúz

                             
vlajočky stánku sú vyrobené 
z farebného papiera predierovaného dierkovačom a zavesené na motúz

- veľké časti lega Duplo či inej značky - na výrobu registračnej pokladne :-). Samozrejme nemáme kúpenú ani registračnú pokladňu, tak sme si ju vyrobili :-). Ako senzor na snímanie kódov produktov som použila sprchu z inej hračky... Táto pokladňa má samozrejme aj priestor na snímanie kreditiek ako vidíte na obrázku :-).

registračnú pokladňu si jednoducho vyrobte 
z veľkých kusov lega Duplo, či inej značky

...a takto sa kreditná karta načítava v pokladni :-)

...a takto sa kreditná karta načítava v pokladni :-)

- kreditnú kartu - sme si tiež sami vyrobili - stiahnite si z netu nejaký obrázok kreditky, vytlačte, zlepte obe strany a nezabudnite oblepiť priesvitnou páskou, aby dobre držala pri častom používaní a neošúchala sa :-).
- dózu s víčkom, ktoré sa dá rozrezať orezávačom - na výrobu kasy mincí. Ako vidíte na obrázku víčko dózy som rozrezala do tvaru X, aby sa malej ľahšie vsúvali mince, samozrejme vy si môžete spraviť len jeden priečny otvor na mince.
- žetóny z Pokru - na používanie Euro mincí - určite pri dieťati nemáte čas hrať Poker :-D, tak ho vyberte zo skrine, vezmite pár žetónov, a používajte ich ako mince na platenie. Ak máte v okolí nejakú inú hru, alebo niečo iné podobného tvaru, použite to, čo jednoducho máte.....

tzv. kasa na mince - použite nejakú starú dózu a pokrové žetóny ako mince

- kuchynskú váhu - dcérke som poskytla moju skutočnú kuchynskú váhu, veľmi ju nepoužívam, tak ju veľmi nepostrádam, a dávam pozor, aby mi ju nerozbila, zatiaľ ju veľmi nezaujala, že by ju prenášala, hádzala o zem atď..... Samozrejme tu záleží na vás či ste ochotní drobcom vašu váhu požičať, alebo si vyrobíte nejakú "akože váhu" napr. z krabíc, košíka atď....

kuchynská váha v obchodíku nesmie chýbať :-)

- sortiment na predaj - rozhliadnite sa okolo seba, pohľadajte v hračkách, a vytvorte deťom produkty, ktoré môžu predávať.... Nevyhadzujte krabičku od vajíčok, napchajte tam nejaké hračky, ktoré môžu znázorňovať vajíčka, ja som použila tieto časti z jednej hry.....

vajíčka 

Z hry puzzle som použila ovocie - hruška, banán, pomaranč.... z ďalšej hry rybičky :-)... A nebojte sa použiť aj skutočné ovocie - samozrejme také, ktoré dieťa nerozmága po celom byte, napr. jablko, pomaranč, mandarínku, avokádo, kiwi.... Dieťa sa veľmi dobre učí spoznávať veci hmatom, a tu si môže aj pričuchnúť k pomaranču a spoznávať vône.... 

ovocie z puzzlí, rybičky z ďalšej hry....

nebojte sa použiť skutočné ovocie, zeleninu...

A veľmi vkusné produkty majú v Ikey - ako napr. táto zrmzlina, je na to aj kornútok, alebo chutné koláčiky, bábovka... ak máte peniaze, tak si zájdite do Ikey majú tam aj ovocie, zeleninu, všetko možné čo sa dá predávať v obchodíku :-)...

 zmrzlina made in Ikea

Bábovka a koláčiky sú takisto z Ikey

- rôzne nádobky -  do ktorých uložíte svoj sortiment... preto nevyhadzujte plastové nádobky, v ktorých niečo kúpite v obchode.....

Tak a tu je obsah celého stánku - váha na váženie rýb, ovocia, kasička na mince, registračná pokladňa s čítacím senzorom kódov :-), ryby, ovocie, koláčiky, zmrzlina, vajcia, čokoláda, stojan na igelitové vrecká, do ktorých sa balí, a poháriky na prípravu čaju ako pozornosť podniku :-).

 
toto sa predáva v našom stánku :-)

slečna predavačka zahrieva váhu :-)


Takto jednoducho sa dá vyrobiť napr. aj kuchynka, stačí len trocha predstavivosti a mať oči na stopkách, nie každému napadne ako mne, že z lega sa dá spraviť registračná pokladňa :-), ale tak na to je tu tento blog, aby vás inšpiroval a potešil vašich drobcov!

Poteší nás ak sa kedykoľvek s nami podelíte o vaše fotografie - vašich výtvorov..... 
Posielajte na tuti@tuti.sk, alebo len nahoďte na našu facebook stránku tu.

Prajeme príjemný nákup!
utorok 5. marca 2013

Špagety a fľaše


Aj toto patrí do Montessori štýlu vzdelávania, obyčajné špagety a fľaše môžu dieťaťu umožniť hrať sa a sústrediť sa s radosťou.... Keď podáva dieťa všetky špagety do fľaše, skúste priniesť aj ďalšie fľaše s rôznou šírkou hrdla.... aby sa pokúsilo trafiť aj do užšieho hrdla fľaše.... Hru ukončite ak dieťa začne vecami rozhadzovať..... :-)

pondelok 25. februára 2013

Nevyhadzujte fľaše s uzávermi! Vyrobte si hračku! 
Riadiace centrum uzáverov :-)  
(ešte stále je tam veľa miesta na ďalšie)   

Už dávnejšie sa Tuti zaujíma o uzávery fliaš, no až pred dvoma dňami som konečne urobila vlastnoručne vyrobenú hračku, ktorú som si pomenovala: "Riadiace centrum uzáverov" :-).
Zbierala som všetky možné uzávery, a ešte aj budem pokračovať, lebo na doske je stále veľa miesta na nalepenie ďalších...
Čo teda potrebujete na výrobu takejto dosky uzáverov?
1. uzávery rôznych veľkostí a farieb, vždy si ich odrežte z fľaše
2. farebné papiere
3. drevenú dosku, na ktorú všetko nalepíte (na tú som čakala najdlhšie, nakoniec som zohnala od manželovej babky, ktorá vyhadzovala starú kuchyňu, a toto bol odpad...)
4. lepidlo Chemoprén Univerzal - je smradľavé, a naťahuje sa, musíte to robiť niekde vonku, v garáži, niekde kde sa vetrá... a treba mať veľa trpezlivosti s ním...
5. nožnice a orezávač

Postup:

1. NALEPIŤ PAPIERE
Najskôr si na dosku nalepte farebné papiere - do ľubovoľných tvarov - ja som chcela aby pod každým uzáverom bola iná farba, no nakoniec som na to nemala čas - vystrihovať koliečka presne v tvare fľaše.... tak som spravila len také abstraktné farebné trojuholníky, atď......

2. ZAROVNAŤ
Orezávačom si čo najpresnejšie zarovnajte tie časti fliaš, ktoré sa budú lepiť na dosku. Ak nie ste zdatní s prácou s orezávačom poproste partnera, treba pracovať opatrne.

3. NALEPIŤ
Lepidom Chemoprén Univerzal nanesieme na odrezky fliaš hrubšiu vrstvu a prilepíme na dosku oblepenú farebným papierom. Lepidlo sa natahuje ako žuvačka, tak treba pracovať pomaly, a opatrne aby ste si lepidlom nepolepili celú dosku. Lepidlo zapácha, pracujte pri otvorenom okne, na balkóne, tam kde prúdi vzduch a vetrá sa

4. ZAŤAŽIŤ
Uzávery naskrutkujte na nalepené fľaše a položte na ne závažie - knihy, ja som dala kvetináče.... a nechajte to tak zaschnúť jeden deň.

5. VYVETRAŤ
Na druhý deň máte dielo hotové! :-) Musíte ho ale nechať "vysmradnúť", takže uzávery odskrutkujte a nechajte otvorené nalepené flaše, musia sa vyvetrať zvnútra, lebo to lepidlo tam veľmi zapácha. Nechajte teda vyvetrať ešte jeden deň.

6. PODELIŤ SA S NAMI O RADOSŤ
Hračka je hotová! Ukážte ju drobcovi a nezabudnite sa s nami podeliť o radosť a pošlite nám fotku "hračky v akcii" na nástenku facebook nástenku sem alebo na e-mail: tuti@tuti.sk


 fľašu vždy hore odrežte, aby ste mali časť na čo sa bude vrchnáčik skrutkovať
 zbierajte čo najfarebnejšie vrchnáky, aby to vaše dieťa zaujalo.
Dieťa sa učí motorike uzatvárania a neskôr aj rozoznávania farieb...

použite určite toto lepidlo je neuveriteľne pevné, a stvrdne ako kameň, 
takže je skutočne minimálna šanca, že dieťa uzávery vytrhne z dosky...